Trójanielska Służba

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Trójanielska Służba - Three Angels Ministry

Maranatha! Pan Jezus wkrótce przyjdzie!
Na świecie pojawia się coraz więcej znaków, które mówią jednogłośnie o rychłym powtórnym przyjściu Mesjasza Jezusa. W związku z tym istnieje potrzeba przybliżenia mieszkańcom naszej planety tego, co jest napisane w Piśmie Świętym. Trójanielska Służba stanowi międzynarodową grupę osób, chrześcijan, którzy oddali swoje życie Jezusowi i którzy pragną dzielić się prawdami biblijnymi z innymi ludźmi, wykorzystując w tym celu m.in. internet.

Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej na temat działalności Trójanielskiej Służby, zachęcamy do odwiedzenia działu KIM JESTEŚMY.

W dziale FILMY prezentujemy materiały video przetłumaczone bądź zrealizowane przez Trójanielską Służbę, natomiast w dziale MP3 umożliwiamy przesłuchanie oraz pobranie ścieżek dźwiękowych prezentowanych przez nas filmów. Od czerwca 2010r. rozpoczęliśmy nagrywanie wykładów biblijnych na żywo kaznodziei Piotra Schmidtke, które umieszczamy na stronie internetowej Trójanielskiej Służby.

 

List apostoła Pawła do Rzymian 13:11

"A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy."*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


Przypominamy, że na równoległej naszej stronie internetowej:


www.Jeszcze7000.org


alt
www.Jeszcze7000.org


umieszczamy również filmy, przetłumaczone przez Trójanielską Służbę.
 

Piotr Schmidtke - Decydująca walka cz.8 - DVD nr 29


Zapraszamy na kolejną, ósmą (ostatnią) część serii "Decydującej walki".

Wykład można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykłady można również pobrać jako pliki dźwiękowe w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Decydująca walka cz.7 - DVD nr 29


Zapraszamy na kolejną, siódmą (przedostatnią) część serii "Decydującej walki".

Wykład można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykłady można również pobrać jako pliki dźwiękowe w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Decydująca walka cz.5 - DVD nr 28


Zapraszamy na kolejną, piątą część "Decydującej walki".

Wykład można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykłady można również pobrać jako pliki dźwiękowe w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Decydująca walka cz.3 - DVD nr 27


Zapraszamy na kolejną, trzecią część "Decydującej walki", będącej wstępem do 15.rozdziału Apokalipsy.

Wykład można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykłady można również pobrać jako pliki dźwiękowe w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Niebo na ziemi cz.4 - DVD nr 25


Jest to wieńczący odcinek studium 12.rozdziału księgi Objawienia "Niebo na ziemi".

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Niebo na ziemi cz.3 - DVD nr 24


Jest to ciąg dalszy studium 12.rozdziału księgi Objawienia - "Niebo na ziemi" cz.3.

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Niebo na ziemi cz.1 - DVD nr 22


Prezentujemy kolejny wykład kaznodziei Piotra Schmidtke zatytułowany "Niebo na ziemi". Jest to kolejne studium księgi Objawienia. Tym razem analizowany jest 12.rozdział tej księgi.

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Żniwo Wielkie - cz.2 - DVD nr 20


Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią proroczego wykładu kaznodziei Piotra Schmidtke zatytułowanego "Żniwo Wielkie". Jest to kontynuacja serii "Poselstwa do ostatniego pokolenia". Bieżące wykłady skupią się na studiowaniu księgi Objawienia w kontekście Trójanielskiego Polselstwa.
Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Lekcje płynące ze świątyni - cz.7/C - DVD nr 19


Zapraszamy do zapoznania się z kolejną, SIÓDMĄ (7/C) częścią wykładu poświęconego zagadnieniu świątyni. Tym razem będziemy zgłębiać kwestie związane z osobą arcykapłana, będącego symbolem na Jezusa Chrystusa - Arcykapłana sprawującego posługę w niebiańskiej świątyni.

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Lekcje płynące ze świątyni - cz.7/A - DVD nr 19


Zapraszamy do zapoznania się z kolejną, SIÓDMĄ częścią wykładu poświęconego zagadnieniu świątyni. Tym razem będziemy zgłębiać kwestie związane z kapłaństwem. Wykład został podzielony na trzy części.

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Lekcje płynące ze świątyni - cz.5 - DVD nr 17


Zapraszamy do zapoznania się z kolejną, PIĄTĄ częścią wykładu poświęconego zagadnieniu świątyni. Tym razem wejdziemy do Miejsca Najświętszego, gdzie znajdowała się Arka Przymierza.

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Lekcje płynące ze świątyni - cz.4/A - DVD nr 16


Zapraszamy do zapoznania się z kolejną, CZWARTĄ częścią wykładu poświęconego zagadnieniu świątyni. Wykład został podzielony na dwie części. Pierwsza nosi tytuł "Złoty świecznik".

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Lekcje płynące ze świątyni - cz.2 - DVD nr 14


Zapraszamy do zapoznania się z kolejną częścią wykładu poświęconego zagadnieniu świątyni.

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Pobór mocy - DVD nr 12


Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wykładem biblijnym Piotra Schmidtke o tytule "Pobór mocy".

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.
 

Piotr Schmidtke - Ostatnie pokolenie - DVD nr 10


Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wykładem biblijnym Piotra Schmidtke o tytule "Ostatnie pokolenie" i jest to pierwsza część, omawiająca to zagadnienie. Za tydzień - jak Bóg pozwoli - wstawimy drugą część tego wykładu.

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.
 

Piotr Schmidtke - Tajemnica Nieprawości - DVD nr 8


Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wykładem biblijnym Piotra Schmidtke o tytule "Tajemnica nieprawości". Jest to ósma część serii: "Poselstwo do ostatniego pokolenia".

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.
 

Piotr Schmidtke - 17. Rozdział Objawienia - DVD nr 6


Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wykładem biblijnym Piotra Schmidtke o tytule "17. Rozdział Objawienia". Jest to szósta część serii: "Poselstwo do ostatniego pokolenia".

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.
 

Poselstwo Eliasza - DVD nr 4


Zapraszamy do zapoznania się z wykładem biblijnym Piotra Schmidtke o tytule "Poselstwo Eliasza". Jest to czwarta część serii : "Poselstwo do ostatniego pokolenia".

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.
 

Droga do tronu Bożego - DVD nr 2


Zapraszamy do zapoznania się z wykładem biblijnym Piotra Schmidtke o tytule "Droga do tronu Bożego". Jest to druga część serii : "Poselstwo do ostatniego pokolenia".

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.
 

Piotr Schmidtke - Decydująca walka cz.6 - DVD nr 28


Zapraszamy na kolejną, szóstą część "Decydującej walki".

Wykład można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykłady można również pobrać jako pliki dźwiękowe w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Decydująca walka cz.4 - DVD nr 27


Zapraszamy na kolejną, czwartą część "Decydującej walki".

Wykład można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykłady można również pobrać jako pliki dźwiękowe w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Decydująca walka cz.1 i 2 - DVD nr 26


Zapraszamy na kolejne studium księgi Objawienia kaznodziei Piotra Schmidtke. "Decydująca walka" to nowy cykl serii Poselstwa do ostatniego pokolenia, w którym analizować będziemy m.in. 15.rozdział Apokalipsy.

Pierwsze dwa wykłady można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykłady można również pobrać jako pliki dźwiękowe w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Natura grzechu - Dodatek do DVD nr 24


Dodatek do wykładu "Niebo na ziemi - cz.3" (płyta DVD nr 24) zatytułowany "Natura grzechu".

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Niebo na ziemi cz.2 - DVD nr 23


Jest to ciąg dalszy studium 12.rozdziału księgi Objawienia - "Niebo na ziemi" cz.2.

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Niewidzialna ręka - DVD nr 21


"Niewidzialna ręka" to wykład kaznodziei Piotra Schmidtke, który przedstawia podsumowanie minionego (2011) roku z perspektywy proroctw biblijnych. Musicie to koniecznie obejrzeć.
Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Żniwo Wielkie - cz.1 - DVD nr 20


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wykładem kaznodziei Piotra Schmidtke zatytułowanym "Żniwo Wielkie". Jest to kontynuacja serii "Poselstwa do ostatniego pokolenia". Bieżące wykłady skupią się na studiowaniu księgi Objawienia w kontekście Trójanielskiego Polselstwa.
Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Lekcje płynące ze świątyni - cz.7/B - DVD nr 19


Zapraszamy do zapoznania się z kolejną, SIÓDMĄ (7/B) częścią wykładu poświęconego zagadnieniu świątyni. Tym razem będziemy zgłębiać kwestie związane z ubiorem kapłanów.

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Lekcje płynące ze świątyni - cz.6 - DVD nr 18


Zapraszamy do zapoznania się z kolejną, SZÓSTĄ częścią wykładu poświęconego zagadnieniu świątyni. Przestudiujemy tym razem m.in. symbolikę obłoku.

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Lekcje płynące ze świątyni - cz.4/B - DVD nr 16


Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią czwartego wykładu kaznodziei Piotra Schmidtke zatytułowaną "Stół z chlebami pokładnymi".

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Lekcje płynące ze świątyni - cz.3 - DVD nr 15


Zapraszamy do zapoznania się z kolejną, TRZECIĄ częścią wykładu poświęconego zagadnieniu świątyni.

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.

 

Piotr Schmidtke - Lekcje płynące ze świątyni - cz.1 - DVD nr 13


Zapraszamy do zapoznania się z nowym cyklem wykładów kaznodziei Piotra Schmidtke poświęconych tematowi świątyni. Pragniemy przy tym nadmienić, że seria ta cały czas koresponduje z przesłaniem POSELSTWA DO OSTATNIEGO POKOLENIA, jakie prezentowaliśmy do tej pory.

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.
 

Piotr Schmidtke - Ostatnie pokolenie - DVD nr 11


Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wykładem biblijnym Piotra Schmidtke o tytule "Ostatnie pokolenie" i jest to druga część, omawiająca i kontynuująca to zagadnienie sprzed tygodnia.

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.
 

Piotr Schmidtke - Piąty namiestnik - DVD nr 9


Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wykładem Piotra Schmidtke o tytule "Piąty namiestnik". Jest to dziewiąta część serii: "Poselstwo do ostatniego pokolenia".

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.
 

Piotr Schmidtke - Drugi Adam - DVD nr 7


Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wykładem biblijnym Piotra Schmidtke o tytule "Drugi Adam". Jest to siódma część serii: "Poselstwo do ostatniego pokolenia".
Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.
 

Piotr Schmidtke - Drugie wypełnienie proroctw - DVD nr 5


Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wykładem biblijnym Piotra Schmidtke o tytule "Drugie wypełnienie proroctw". Jest to piąta część serii : "Poselstwo do ostatniego pokolenia".

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.
 

Powrót do Edenu - DVD nr 3


Zapraszamy do zapoznania się z wykładem biblijnym Piotra Schmidtke o tytule "Powrót do Edenu". Jest to trzecia część serii : "Poselstwo do ostatniego pokolenia".

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.
 

Trójanielskie Poselstwo - DVD nr 1


Zapraszamy do zapoznania się z wykładem biblijnym Piotra Schmidtke dotyczącym Trójanielskiego Poselstwa. Jest to pierwsza część serii zatytułowanej: "Poselstwo do ostatniego pokolenia", jaką nagraliśmy na żywo na video, co wcześniej kilkakrotnie zapowiadaliśmy. Kolejne wykłady będziemy publikowali sukcesywnie na naszej stronie.

Wykład ten można obejrzeć w dziale
FILMY, natomiast darmową płytę z tym wykładem można zamówić w dziale ZAMÓW DVD. Wykład można również pobrać jako plik dźwiękowy w dziale MP3.
 

Translator
Jeśli pragniesz być informowany na bieżąco o nowościach, które pojawiają się na stronie www.TrojanielskaSluzba.org, wystarczy zarejestrować się na naszym portalu lub napisać do nas korzystając z formularza dostępnego w dziale KONTAKT.

Dzięki temu będziemy mogli na Twój adres e-mailowy przesłać informację na temat tego, co nowego umieściliśmy na naszej stronie internetowej.

Dodatkowo będziesz mógł otrzymywać od nas różne informacje, które wiążą się bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez nas Trójanielską Służbą.

Napisano...

Gdy tracimy poczucie prawości, dusza nasza staje się polem walki dla szatana; pojawiają się wątpliwości i strach, które w dostateczny sposób paraliżują naszą energię i sprowadzają na nas zniechęcenie.

Gdy przychylność Boża odeszła, wiemy, że było wielu takich, którzy próbowali w tym świecie pełnym podniet i w towarzystwie światowców znaleźć sobie miejsce szukając rekompensaty za utratę Ducha Świętego, który daje świadectwo, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

Zarejestruj się

Zapraszamy do działu FILMY

Zachęcamy do zapoznania się z filmami przetłumaczonymi przez nas.

KLIKNIJ TUTAJ
wykład biblijny na temat pseudo CHRZEŚCIJAŃSKIEJ muzyki

KLIKNIJ TUTAJ
wykład biblijny na temat ZDROWIA oraz jak zerwać z NAŁOGAMI

KLIKNIJ TUTAJ
Możesz zamówić u nas darmowe wykłady biblijne na płycie DVD w dziale ZAMÓW DVD.

KLIKNIJ TUTAJ
W dziale MP3 możesz przesłuchać lub też ściągnąć przetłumaczone przez nas wykłady biblijne w formie mp3.

KLIKNIJ TUTAJ