Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

Dużo osób, które uczą się angielskiego, napotyka problem związany z przysłówkami częstotliwości (ang. adverbs of frequency). I chodzi tu nie tylko o polskie znaczenie danego przysłówka, ale o jego lokalizację w zdaniu czy też o jego procentowy stopień częstotliwości. Wychodząc tym problemom naprzeciw, publikuję prostą ale i dość przejrzystą listę przysłówków wraz z procentowym stopniem częstotliwości.

Oto ta lista:

 

100%
always
(zawsze), constantly (stale, ciągle), continuously (nieprzerwanie, ciągle), habitually (stale, notorycznie)

90%
usually
(zwykle), normally (normalnie), mostly (głównie, przeważnie), regularly (regularnie)

75%
frequently
(często), generally (przeważnie), repeatedly (wielokrotnie)

60%
often
(często)

50%
sometimes
(czasami)

40%
occasionally
(czasami, okazjonalnie), sporadically (sporadycznie)

20%
rarely
(rzadko), seldom (bardzo rzadko), infrequently (rzadko)

0%
never
(nigdy)

 

 

Lokalizacja przysłówka w zdaniu

 

Zasada jest taka, że generalnie przysłówki umiejscawiamy w zdaniu przed orzeczeniem (czasownikiem). Oto kilka przykładów:

I usually read two books a month.
Ja zwykle czytam dwie książki w miesiącu.

I don't usually read two books a month.
Ja zwykle nie czytam dwóch książek w miesiącu.

Do you usually read two books a month?
Czy ty zwykle czytasz dwie książki w miesiącu.

 

Jeżeli chcemy zmienić akcent w zdaniu, możemy przysłówek umieścić na początku zdania albo na jego końcu, np.:

Occasionally I read two books a month.
Okazjonalnie czytam dwie książki w miesiącu.
Akcentujemy tu przysłówek: okazjonalnie, sporadycznie, od czasu do czasu

I read two books a month occasionally.
Czytam dwie książki w miesiącu okazjonalnie.

 

Nigdy jednak nie wolno nam tworzyć zdania w ten sposób jak poniżej:

I read occasionally two books a month.
Ja czytam okazjonalnie dwie książki w miesiącu.
Pomimo że w języku polskim brzmi to gramatycznie poprawnie, w języku angielskim jest to błąd.

 

W tym wszystkim jest jeden wyjątek i wiąże się on z czasownikiem to be. Gdy w zdaniu występuje to be, przysłówek umieszczamy po tym czasowniku, np.:

I am usually happy.
Zwykle jestem szczęśliwy.

They are often on time.
Oni są często na czas.

 

A na koniec dwie bardzo ważne uwagi.

Pierwsza. Gdy w zdaniu występuje układ czasownika pomocniczego (np. can, have, do) wraz z innym czasownikiem, przysłówek stawiamy między nimi, np.:

She doesn't often cry.
Ona często nie płacze.

They have occasionally eaten at that restaurant.
Oni okazjonalnie jedli w tej restauracji.

I can usually sing something.
Zwykle mogę coś zaśpiewać.

 

Druga. Przysłówek always może występować jedynie w środku zdania, nigdy na początku lub na końcu. Przykład:

I always work very hard.
Ja zawsze ciężko pracuję.

Always I work very hard.

I work very hard always.

 

Poniżej podaję frazy przysłówkowe, które odpowiadają także na pytanie: "jak często?" Mogą one być użyte na początku lub na końcu zdania:

once in a while
raz na jakiś czas

every now and again
co jakiś czas

from time to time
od czasu do czasu

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież