Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

Krowa zabójca

Angielskie Metro (metro.co.uk) publikuje niusa o tym, jak na pewnego mężczyznę spadła krowa. Nie ma w tym niczego śmiesznego, bo człowiek nie przeżył. Artykuł zawiera kilka elementów gramatycznych (m.in. następstwo czasów), które warto sobie przypomnieć i przećwiczyć.

Zagadnienia gramatyczne:

Present Simple, Past Siple, Past Perfect Continuous, strona bierna Present Perfect, strona bierna Past Simple, następstwo czasów (spójnik after)

Najważniejsze słowa i zwroty:
injured - ranny
to graze on a hill - paść się na wzgórzu
as a result of sth - w wyniku / na skutek czegoś
an internal bleeding - wewnętrzny krwotok


Spójrzmy na fragment tego artykułu, a następnie spróbujmy go przetłumaczyć i - jak zwykle - dokonać gramatycznej analizy czasowników.

Man dies after cow falls through roof and crushes him

A man has been killed after a one-tonne cow fell through the roof of his house and crushed him. The 45-year-old had been sleeping in bed with his wife, who was not injured, when the cow stepped through the asbestos roof after it had been grazing on a hill. Mr De Souza was taken to hospital but died the next day as a result of internal bleeding, according to reports.


Spróbujmy teraz przełożyć to na język polski:


Man dies after cow falls through roof and crushes him
Mężczyzna umiera (dies - Present Simple), po tym jak krowa wpada (falls - Present Simple) przez dach i miażdży (crushes - Present Simple) go

A man has been killed
Mężczyzna zginął (dosł. został zabity; has been killed - strona bierna Present Perfect),
W anglojęzycznej prasie istnieje konwencja, zgodnie z którą pierwszą czynność opisaną w artykule wyraża się w czasie Present Perfect, a następne w czasie Past Simple lub Past Continuous.

after a one-tonne cow fell through the roof of his house
po tym jak jednotonowa krowa wpadła (fell - Past Simple) przez dach jego domu

and crushed him.
i zmiażdżyła (crushed - Past Simple) go.

The 45-year-old had been sleeping in bed with his wife,
45-latek spał (had been sleeping - Past Perfect Continuous) w łóżku ze swoją żoną,

who was not injured,
która nie została (was injured - strona bierna Past Simple) ranna,

when the cow stepped through the asbestos roof
gdy krowa weszła (stepped - Past Simple) przez azbestowy dach,

after it had been grazing on a hill.
po tym jak pasła się (had been grazing - Past Perfect Continuous) na wzgórzu.
Mamy w tym jednym długim zdaniu bardzo widoczne następstwo czasów. Autor koncentruje się na umiejscowieniu w czasie wszystkich opisów. Widzimy, że zdanie to składa się z dwóch opisów:
1) wcześniejsza czynność: 45-latek spał w łóżku (Past Perfect Continuous),
późniejsza czynność: jego żona nie została ranna (Past Simple);
2) wcześniejsza czynność: krowa pasła się na wzgórzu (Past Perfect Continuous),
późniejsza czynność: krowa weszła przez dach (Past Simple).
W Present Simple oddano dwie czynności, bo nastąpiły one niemal jednocześnie.

Mr De Souza was taken to hospital
Pan De Souza został zabrany (was taken - strona bierna Past Siple) do szpitala

but died the next day
jednakże zmarł (died - Past Simple) następnego dnia

as a result of internal bleeding, according to reports.
w wyniku wewnętrznego krwotoku, według doniesień.

Następstwo angielskich czasów stanowi nie lada wyzwanie dla uczącego się tego języka. Chcąc jednak opanować to zagadnienie, należy ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć, dlatego tutaj, na tym portalu, będziemy pracowali na konkretnych współczesnych angielskojęzycznych tekstach. Wszystko po to, aby wasza nauka języka angielskiego była przyjemniejsza i efektywniejsza.

 

Tekst ten przełożony niefilologicznie, tj. bez niewolniczej wierności literze, wyglądałby w polskiej prasie np. tak:

Krowa zabójca

Gdy 45-letni pan De Souza spał sobie smacznie w łóżku z żoną, wtem przez zielony dach z eternitu spadła na niego ważąca tonę krowa, która pasła się na wzgórzu. Żona nie odniosła żadnych obrażeń, ale mężczyzna po przewiezieniu do szpitala zmarł następnego dnia wskutek wewnętrznego krwotoku.

 

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież