Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

Santiago de Compostela - katastrofa kolejowa w Hiszpanii

Angielski Guardian donosi o katastrofie kolejowej, która miała miejsce w okolicach hiszpańskiej miejscowości o nazwie Santiago de Compostela. Pociąg wszedł w zakręt przy prędkości ok. 190km/h i wypadł z torów. Zginęło co najmniej 70 osób.

Zagadnienia gramatyczne:

Infinitive, strona bierna, Present Simple, Past Simple, Present Perfect Continuous, Future Simple

Najważniejsze słowa i zwroty:
to turn on sth/sb - zależeć od czegoś/kogoś
to be under arrest - być aresztowanym
to be sth/sb on one's conscience ( = to have sth/sb on one's conscience) - mieć coś/kogoś na czyimś sumieniu
reportedly - rzekomo, podobno
over and again - co jakiś czas

 

Przyjrzyjmy się jedynie dwom akapitom z artykułu angielskiego Guardiana:

 

Spain train crash: police wait to question driver

The focus of the investigation into Spain's worst rail accident for 40 years will turn on the train's driver today as police hope to question Francisco Garzón, who has been under arrest since Thursday evening but has not yet been interviewed because of his medical condition.

While still trapped in the cockpit of his train, he was reported to have told the emergency service of the state-owned train operator, Renfe: "I hope there are no dead, because they will be on my conscience." He added: "I should have been going at 80 [kph] and I am going at 190." Garzon also reportedly said over and again: "We're human, we're human."

 

 

Spróbujmy teraz przełożyć to na język polski:

Spain train crash: police wait to question driver
Hiszpańska kolejowa katastrofa: policja czeka, aby przesłuchać (to question - Infinitive) maszynistę
Angielskie słowo police występuje w liczbie mnogiej (tak jak np. people), dlatego w zdaniu czytamy wait a nie waits.

The focus of the investigation into Spain's worst rail accident for 40 years
Centrum śledztwa w sprawie najgorszego od 40 lat wypadku kolejowego w Hiszpanii

will turn on the train's driver today
dziś zależeć będzie od (will turn on - Future Simple) maszynisty pociągu,

as police hope to question Francisco Garzón,
podczas gdy policja ma nadzieję (hope - Present Simple) przesłuchać (to question - Infinitive) Francisca Garzóna,
Pamiętamy, że police to liczba mnoga, dlatego czytamy hope, a nie hopes.

who has been under arrest since Thursday evening
który jest aresztowany (has been under arrest - strona bierna Present Perfect) od czwartku wieczora,

but has not yet been interviewed
ale nie został jeszcze przesłuchany (has not been interviewed - strona bierna Present Perfect)

because of his medical condition.
z powodu swojego stanu zdrowia.

While still trapped in the cockpit of his train,
Podczas gdy ciągle był uwięziony (trapped - Past Simple) w kabinie swojego pociągu,

he was reported to have told the emergency service of the state-owned train operator, Renfe:
doniesiono (was reported - strona bierna Past Simple), że powiedział (to have told - Present Perfect Infinitive) służbie ratunkowej Renfe, państwowego przewoźnika kolejowego:

"I hope there are no dead,
"Mam nadzieję (hope - Present Simple), że nie ma (there are - Present Simple) zmarłych,

because they will be on my conscience."
ponieważ będą (will be - Future Simple) oni na moim sumieniu."

He added:
Dodał (added - Past Simple):

"I should have been going at 80 [kph] and I am going at 190."
"Powinienem jechać (have been going - Present Perfect Continuous) 80 [km/h], a jadę (I am going - Present Continuous) 190."

Garzon also reportedly said over and again:
Garzon także rzekomo mówił (said - Past Simple) co jakiś czas:

"We're human, we're human."
"Jesteśmy (we are - Present Simple) ludźmi, jesteśmy (we are - Present Simple) ludźmi."

 

 

Tekst ten przełożony niefilologicznie, tj. bez niewolniczej wierności literze, wyglądałby w polskiej prasie np. tak:
 

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii pod Santiago de Compostela

Policja chce przesłuchać maszynistę

Śledztwo w sprawie najtragiczniejszego od 40 lat wypadku kolejowego w Hiszpanii skupia się dziś na maszyniście pociągu. Policja chce przesłuchać Francisca Garzona, który został aresztowany w czwartek wieczór i który nie odpowiadał jeszcze na pytania śledczych ze względu na swój stan zdrowia.

Według doniesień, będąc uwięzionym w swoim kokpicie, miał powiedzieć służbom ratunkowym państwowego przewoźnika Renfe następujące słowa:
"Mam nadzieję, że nie ma ofiar śmiertelnych, bo będę ich miał na sumieniu."

Dodał jeszcze, że:
"Powinienem jechać 80 km/h, a jechałem 190."

Garzon rzekomo powtarzał często:
"Jesteśmy ludźmi, jesteśmy ludźmi."

 

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież