Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

Cukrzyca ciążowa i poród bez cesarki dziecka o wadze ponad 6kg

W Niemczech - jak informuje CNN - przyszło na świat niemowlę o wadze ponad 6kg. Poród odbył się bez cesarki. Cukrzyca ciążowa matki wpłynęła na tak dużą wagę dziecka. My zaś przyjrzymy się praktycznemu zastosowaniu gramatyki języka angielskiego w oparciu o ten krótki nius.

Zagadnienia gramatyczne:

Present Simple, Past Participle, strona bierna Past Simple, Future in the Past, Past Perfect, Infinitive

Najważniejsze słowa i zwroty:
to give birth to sb - urodzić kogoś
to be born - urodzić się
according to - zgodnie z, według
to anticipate - spodziewać się
to suffer from sth - chorować na coś
a gestational diabetes - cukrzyca ciążowa
to treat - leczyć (stąd: untreated - nieleczony)
to control - kontrolować (stąd: uncontrolled - niekontrolowany)

 

Przyjrzyjmy się fragmentowi artykułu z portalu CNN:

 

Oh baby! Mother gives birth to 13-pound girl in Germany

One of the heaviest babies ever born in Germany was born last week at the University Hospital Leipzig.
She was born vaginally, not via a C-section, according to a hospital statement.
"We anticipated that the child would be big," said Holger Stepan, chief of obstetrics.
He said he'd never before helped in the birth of such a heavy baby.
The girl's mother suffered from gestational diabetes, which, when untreated or uncontrolled, can cause babies to be born larger than normal.

 

 

Spróbujmy teraz przełożyć to na język polski:

Oh baby! Mother gives birth to 13-pound girl in Germany
Dziecinko! Matka rodzi (gives birth to - Present Simple) 13-funtową dziewczynkę w Niemczech

One of the heaviest babies ever born in Germany
Jedno z najcięższych niemowląt kiedykolwiek (ever w rozumieniu at any time) urodzonych (born - Past Participle) w Niemczech

was born last week at the University Hospital Leipzig.
urodziło się (dosł. zostało urodzone; was born - strona bierna Past Simple) w minionym tygodniu w szpitalu uniwersyteckim w Lipsku

She was born vaginally,
Urodziła się (dosł. została urodzona; was born - strona bierna Past Simple) w sposób naturalny (tj. przez pochwę),

not via a C-section,
nie przez cesarkę,

according to a hospital statement.
według szpitalnego oświadczenia.

"We anticipated that the child would be big,"
"Spodziewaliśmy się (anticipated - Past Simple), że dziecko będzie (would be - Future in the Past) duże,"

said Holger Stepan, chief of obstetrics.
powiedział (said - Past Simple) Holger Stepan, szef położnictwa.

He said he'd never before helped in the birth of such a heavy baby.
Powiedział (said - Past Simple), że nigdy wcześniej nie pomagał (had helped - Past Perfect) w narodzinach takiego ciężkiego dziecka.

The girl's mother suffered from gestational diabetes,
Matka dziewczynki zachorowała na (suffered from - Past Simple) cukrzycę ciążową (cukrzyca ciążowa jest określana także jako cukrzyca ciężarnych; ang. Gestational Diabetes Mellitus, GDM),

which, when untreated or uncontrolled,
która, gdy nieleczona (untreated - Past Participle) lub niekontrolowana (uncontrolled - Past Participle),

can cause babies to be born larger than normal.
może (can - Present Simple) sprawić (to cause - Infinitive), że dzieci będą rodzić się (to be born - Infinitive) większe niż normalne.

 

 

Tekst ten przełożony niefilologicznie, tj. bez niewolniczej wierności literze, wyglądałby w polskiej prasie np. tak:
 

Niemka urodziła córeczkę o wadze ponad 6kg. Bez cesarki! Powód? Cukrzyca ciążowa matki

W uniwersyteckim szpitalu w Lipsku w Niemczech przyszło na świat najcięższe dziecko, jakie do tej pory urodziło się w tym kraju. Według oświadczenia szpitala matka dziewczynki miała naturalny poród; bez cesarki.
Holger Stepan, szef położnictwa powiedział, że "spodziewaliśmy się, że dziecko będzie duże". Dodał, że nigdy wcześniej nie pomagał przy porodzie dziecka o takiej wadze.
Matka dziewczynki chorowała na cukrzycę ciążową, która - gdy nie jest leczona lub kontrolowana - może spowodować, że dzieci urodzą się znacznie większe.

 

 

 


.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież