Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

Powstanie warszawskie 1944 - Warsaw Uprising

1 sierpnia mija rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Sięgnąłem do angielskiej encyklopedii Britannica, aby m.in. zapoznać was z angielskim ogólnym słownictwem związanym właśnie z Powstaniem Warszawskim.

Zagadnienia gramatyczne:

Past Simple, Infinitive, strona bierna Past Simple, Present Participle

Najważniejsze słowa i zwroty:
an uprising - powstanie
an insurrection - powstanie (insurekcja)
unsuccessfully - bezskutecznie
to seize/gain control of sth - przejąć kontrolę nad czymś
to advance - postępować naprzód
a failure - porażka
rather than - zamiast
to oust - wyprzeć, usunąć

 

Przyjrzyjmy się hasłu Warsaw Uprising z angielskiej "Brytaniki":

 

Warsaw Uprising

Warsaw Uprising, (August-October 1944), insurrection in Warsaw during World War II by which Poles unsuccessfully tried to oust the German army and seize control of the city before it was occupied by the advancing Soviet army. The uprising’s failure allowed the pro-Soviet Polish administration, rather than the Polish government-in-exile in London, to gain control of Poland.

 

 

Spróbujmy teraz przełożyć to na język polski:

Warsaw Uprising, (August-October 1944),
Powstanie Warszawskie, (sierpień - październik 1944),

insurrection in Warsaw during World War II
powstanie w Warszawie podczas II Wojny Światowej,

by which Poles unsuccessfully tried to oust the German army
przez które Polacy bezskutecznie próbowali (tried - Past Simple) wyprzeć (to oust - Infinitive) armię niemiecką

and seize control of the city
i przejąć (to seize - Infinitive) kontrolę nad miastem,

before it was occupied by the advancing Soviet army.
zanim zostało ono zajęte (was occupied - strona bierna Past Simple) przez posuwającą się (advancing - Present Participle) naprzód sowiecką armię.

The uprising’s failure
Porażka powstania

allowed the pro-Soviet Polish administration,
pozwoliła (allowed - Past Simple) polskiej prosowieckiej administracji,

rather than the Polish government-in-exile in London,
zamiast polskiemu emigracyjnemu rządowi w Londynie,

to gain control of Poland.
uzyskać (to gain - Infinitive) kontrolę nad Polską.

 

 

Tekst ten przełożony niefilologicznie, tj. bez niewolniczej wierności literze, mógłby wyglądać np. tak:
 

Powstanie Warszawskie

Powstawnie Warszawskie (od sierpnia do października 1944) - powstanie w Warszawie podczas II Wojny Światowej, w którym Polacy bezskutecznie próbowali wyprzeć armię niemiecką, by przejąć kontrolę nad miastem, zanim przeszło ono w ręce maszerującej na nie sowieckiej armii. Porażka powstania pozwoliła prosowieckiej administracji polskiej, zamiast emigracyjnemu rządowi polskiemu w Londynie, uzyskać kontrolę nad Polską.

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież