Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

Wielkie bicepsy - trening strongmana

Posiadanie umięśnionej sylwetki oraz wielkich bicepsów to marzenie niejednego mężczyzny. Utrzymanie jednak ciała w ciągłej kondycji wymaga wielu wyrzeczeń i mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Angielski portal BBC publikuje długi artykuł o życiu strongmanów. My wykorzystamy go do naszej gramatycznej analizy językowej oraz do poznania nowych słów; tym razem z zakresu kulturystyki.

Zagadnienia gramatyczne:

Present Simple, Infinitive, Present Participle, Past Participle

Najważniejsze słowa i zwroty:

to cram sth into sth - wpychać coś do czegoś
a hatchback - hatchback (samochód pięciodrzwiowy)
to spill over - rozszerzać się, wypełniać
an airline seat - fotel lotniczy
to travel the world - objechać cały świat
to compete - rywalizować
a biceps - mięsień dwugłowy (biceps)
to ripple out - rozchodzić się (jak koła na wodzie, do której wrzucono kamyk)
to get involved with sth - zaangażować się w coś
a power lifting - trójbój
an Olympic lifting - podnoszenie ciężarów
a bodybuilding - kulturystyka
a training - trening
an event - impreza; konkurencja
a competitor - zawodnik; rywal
to load - ładować
an item - przedmiot
a yoke - brzemię (tu: specjalnie obciążona belka)
to carry - nosić
a deadlift - martwy ciąg
a repetition - powtórzenie
to lift - podnosić
a log - drewniany bal
an Atlas stones event - konkurencja 'kamienie Atlasa'
plenty of sth - mnóstwo czegoś
to consist of sth - składać się z czegoś
a meal - posiłek
in all - w sumie

 

Przyjrzyjmy się wybranym fragmentom artykułu BBC:

 

What is life like as a 'strongman'?

They cram themselves into small hatchbacks, spill over airline seats and travel the world on their own money for acclaim and camaraderie. Chris Stokel-Walker meets those competing to be the world's strongest man.

Standing 6ft 4in (1.93m) tall, weighing 21 stone (133kg) and with 22-inch biceps rippling out of his red t-shirt, Mark Felix is an immovable man mountain.

"With strongman training you need to get everything involved - from power lifting, to Olympic lifting, to general bodybuilding training," he explains.

A strongman event can see competitors loading a vehicle with heavy items, the yoke, where they carry 1,000lbs (454kg) 30m in 60 seconds, the deadlift, the shield carry, repetition lifting of a log, and the distinctive Atlas stones event.

"We have nuts and plenty of fruits and veg," he says. Felix's daily diet consists of six meals a day, accumulating 7,500 calories in all.

 

 

Spróbujmy teraz przełożyć to na język polski:

What is life like as a 'strongman'?
Jakie jest (is - Present Simple) życie strongmana?

They cram themselves into small hatchbacks,
Wciskają się (cram - Present Simple) do swoich małych hatchbacków,

spill over airline seats
wypełniają (spill over - Present Simple) lotnicze siedzenia

and travel the world on their own money
i objeżdżają (travel - Present Simple) cały świat za swoje własne pieniądze

for acclaim and camaraderie.
dla uznania i przyjacielskiej atmosfery.

Chris Stokel-Walker meets those competing to be the world's strongest man.
Chris Stokel-Walker spotyka tych rywalizujących (competing - Present Participle) to be (to be - Infinitive), by być najsilniejszym człowiekiem na świecie.

Standing 6ft 4in (1.93m) tall,
Stojący (standing - Present Participle) o wzroście 1,93m,

weighing 21 stone (133kg)
ważący (weighing - Present Participle) 133kg

and with 22-inch biceps rippling out of his red t-shirt,
i wraz z 22-calowymi bicepsami rozchodzącymi się (rippling out - Present Participle) z jego czerwonej koszulki,

Mark Felix is an immovable man mountain.
Mark Felix jest (is - Present Simple) nieruchomą górą-człowiekiem.

"With strongman training you need to get everything involved -
"W treningu strongmana musisz (need - Present Simple) zaangażować (to get involved - Infinitive + Past Participle) wszystko -

from power lifting, to Olympic lifting, to general bodybuilding training," he explains.
od trójboju do podnoszenia ciężarów, do ogólnego treningu kulturystyki" - wyjaśnia (explains - Present Simple).

A strongman event can see competitors
Impreza strongmanów widzi (can see - Present Simple + Infinitive) zawodników

loading a vehicle with heavy items,
ładujących (loading - Present Participle) jakiś pojazd ciężkimi przedmiotami,

the yoke, where they carry 1,000lbs (454kg) 30m in 60 seconds,
belka, gdzie niosą (carry - Present Simple) 454kg (na odcinku) 30m w 60 sekund.

the deadlift, the shield carry, repetition lifting of a log, and the distinctive Atlas stones event.
martwy ciąg, noszenie tarczy, powtórzenia podnoszenia (drewnianej) belki i charakterystyczna konkurencja o nazwie 'kamienie Atlasa'.

"We have nuts and plenty of fruits and veg," he says.
"Jemy orzechy i mnóstwo owoców i warzyw" - mówi (says - Present Simple).

Felix's daily diet consists of six meals a day,
Dzienna dieta Felixa składa się (consists - Present Simple) z sześciu posiłków dziennie,

accumulating 7,500 calories in all.
gromadzących (accumulating - Present Participle) 7500 kalorii w sumie.

 

 

Tekst ten przełożony niefilologicznie, tj. bez niewolniczej wierności literze, wyglądałby w polskiej prasie np. tak:
 

Jakie jest życie strongmana?

 

Wciskając się do swoich małych aut, wypełniając swoją umięśnioną masą fotele lotnicze aż po brzegi, zjeżdżają świat za własne pieniądze dla uznania swojej siły, umiejętności oraz dla przyjacielskiej atmosfery. Chris Stokel-Walker spotkał się z tymi, którzy pretendują o tytuł najsilniejszego człowieka na świecie.

 

Mark Felix to nie do ruszenia człowiek-góra. Mierzy 1,93m i waży 133kg, a jego 22-calowe bicepsy widać spod jego czerwonej koszulki.

 

"Wszystko musisz zamieścić w treningu strongmana" - wyjaśnia Felix.

 

Podczas imprezy strongmanów zawodnicy m.in. ładują jakiś pojazd ciężkimi przedmiotami, noszą specjalnie obciążoną belkę, ważącą 454kg, którą muszą przenieść na odcinku 30 metrów w ciągu 60 sekund. Jest także martwy ciąg, noszenie tarczy, podnoszenie drewnianej i obciążonej belki oraz konkurencja najbardziej charakterystyczna - kamienie Atlasa.

 

"Jemy orzechy i mnóstwo owoców i warzyw" - mówi Felix. Jego dzienna dieta składa się z sześciu posiłków, które dostarczają mu w sumie 7500 kalorii.

 

A oto przykład konkurencji 'kamienie Atlasa':

 

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież