Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

80 druhen na ślubie angielskiej tancerki

Byliście kiedyś na ślubie, na którym było 80 druhen? DailyMail publikuje informacje o pewnej nauczycielce tańca, która na swój ślub zaprosiła właśnie 80 druhen. My, co prawda, nie mamy szans, by dostać się nawet na poprawiny, ale możemy za to wykorzystać treść tego niusa na nasze potrzeby nauki angielskiego.

Zagadnienia gramatyczne:

Past Simple, Present Simple, Infinitive, Past Continuous, Present Participle, Past Perfect Continuous, Perfect Infinitive

Najważniejsze słowa i zwroty:

to get married - wziąć ślub
a bridesmaid - druhna
to invite sb to sth - zaprosić kogoś na coś
a wedding - ślub, wesele
to beg sb - prosić, błagać kogoś
to take part in sth - brać udział w czymś
to go through agonies - przechodzić katusze
a pupil - uczeń
to pick - wybierać
to end up - skończyć, wylądować
a solution - rozwiązanie
to exclude - wykluczyć

 

Przyjrzyjmy się wybranym fragmentom artykułu z DailyMail:

 

I got married with EIGHTY bridesmaids! Dance teacher invites all her pupils to wedding after they begged her to take part

Dance teacher Katie Dalby was going through agonies trying to choose which of her pupils to be bridesmaids at her wedding. So she picked them all.

The 26-year-old ended up with 80 attendants at her marriage to fireman Norman Gooch, 37, in Harwich, Essex.

Miss Dalby said: 'The children were all very excited when I told them I was getting married - some of them had been asking me for more than a year.

'It just couldn't have been fair to choose two or three of them so the only solution was to invite 74 of them - I didn't want to exclude anyone.

 

 

Spróbujmy teraz przełożyć to na język polski:

I got married with EIGHTY bridesmaids!
Wzięłam (got married - Past Simple) ślub wraz z OSIEMDZIESIĘCIOMA druhnami!

Dance teacher invites all her pupils to wedding
Nauczycielka tańca zaprasza (invites - Present Simple) wszystkich swoich uczniów na ślub

after they begged her to take part
po tym, jak prosili (begged - Past Simple) ją, by wziąć udział (to take part - Infinitive)

Dance teacher Katie Dalby was going through agonies
Nauczycielka tańca, Katie Dalby, przechodziła (was going through - Past Continuous) katusze,

trying to choose which of her pupils to be bridesmaids at her wedding.
próbując (trying - Present Participle) wybrać (to choose - Infinitive) którąś ze swoich uczennic, by być (to be - Infinitive) druhną na jej ślubie.

So she picked them all.
Więc wybrała (picked - Past Simple) je wszystkie.

The 26-year-old ended up with 80 attendants at her marriage
26-latka wylądowała (ended up - Past Simple) wraz z 80 druhnami na swoim ślubie

to fireman Norman Gooch, 37, in Harwich, Essex.
ze strażakiem, 37-letnim Normanem Gooch, w Harwich w Essex.

Miss Dalby said: 'The children were all very excited
Pani Dalby powiedziała (said - Past Simple): 'Dzieci były (were - Past Simple) wszystkie bardzo podekscytowane,

when I told them I was getting married -
kiedy powiedziałam (told - Past Simple) im, że wychodzę za mąż (was getting married - Past Continuous) -

some of them had been asking me for more than a year.
niektóre z nich prosiły (had been asking - Past Perfect Continuous) mnie od ponad roku.

'It just couldn't have been fair to choose two or three of them
'To po prostu nie mogło być (to have been - Perfect Infinitive) w porządku, by wybrać (to choose - Infinitive) dwie lub trzy z nich,

so the only solution was to invite 74 of them -
więc jedynym rozwiązaniem było (was - Past Simple) zaprosić (to invite - Infinitive) 74 z nich -

I didn't want to exclude anyone.
nie chciałam (didn't want - Past Simple) wykluczyć (to exclude - Infinitive) nikogo.

 

Tekst ten przełożony niefilologicznie, tj. bez niewolniczej wierności literze, wyglądałby w polskiej prasie np. tak:
 

Ślubowałam przy asyście 80 druhen!

 

Pewna nauczycielka tańca zaprosiła na swój ślub wszystkich swoich uczniów, którzy ... błagali ją o to.

Nauczycielka tańca, Katie Dalby, przeżywała katusze, gdy chciała wybrać którąś ze swoich uczennic na druhnę. Ostatecznie wybrała je wszystkie - dokładnie 74 uczennice, a dalsze sześć osób stanowiło wąskie grono rodziny oraz przyjaciół.

"Wszystkie dzieciaki były niesamowicie podekscytowane, gdy powiedziałam im, że wychodzę za mąż. Niektóre z nich prosiły mnie od ponad roku, by mogły mi asystować. Byłoby nie fair z mojej strony, gdybym wybrała jedynie dwie lub trzy z nich. Więc jedynym rozwiązaniem było zaproszenie całej gromadki (74 osób). Nie chciałam pominąć nikogo" - mówi Katie Dalby.

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież