Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

Najstarszy żyjący człowiek na świecie - Carmelo Flores Laura

Angielski DailyMail publikuje informację o najstarszym żyjącym na ziemi mężczyźnie, który miesiąc temu skończył 123 lata i pochodzi z Boliwii. Chodzi bez laski i nie nosi wcale okularów. Zapoznajmy się z tym niusem, jednocześnie ucząc się angielskiego.

Zagadnienia gramatyczne:

Present Simple, Past Simple, Past Participle, Present Participle, strona bierna Present Perfect, strona bierna Past Simple

Najważniejsze słowa i zwroty:

to be born - urodzić się
to be (still) going strong - (nadal) mieć się dobrze
to turn X - skończyć X lat
last month - miesiąc temu, w minionym miesiącu
the civil registry - urząd stanu cywilnego
a herder - pasterz
a mountain village - górska wioska
a capital - stolica
healthy - zdrowy
a stick - laska
to wear glasses - nosić okulary
to believe - wierzyć, uważać, sądzić
a long life - długie życie
daily - codziennie
long walks - długie spacery
a pasta - makaron
a sugar - cukier
instead - zamiast tego
protein - białko
amino acid - aminokwas

 

Przyjrzyjmy się wybranym fragmentom artykułu z DailyMail:

 

Is this the world's oldest man? Bolivian herder's records show he was born in 1890

A Bolivian man born in 1890 - and still going strong - has been revealed as the oldest living person ever recorded, it was reported today.

Carmelo Flores Laura turned 123 last month, according to Bolivia's civil registry.

Yet the herder, from the mountain village of Frasquicia, 50 miles outside the capital La Paz, is still healthy, walks without a stick and doesn't wear glasses, according to reports.

Mr Laura, who lost his wife ten years ago, told Bolivia's Rede Uno TV station that he believes the secret to a long life is taking daily long walks, and never eating pasta or sugar.

Instead, he said he has spent his life eating cananhua, a wild species of quinoa which is rich in protein and amino acid.

 

 

Spróbujmy teraz przełożyć to na język polski:

Is this the world's oldest man?
Czy to jest (is - Present Simple) ten najstarszy człowiek świata?

Bolivian herder's records show he was born in 1890
Akta boliwijskiego pasterza pokazują (show - Present Simple), że urodził się (was born - Past Simple + Past Participle) w 1890

A Bolivian man born in 1890 - and still going strong -
Boliwijczyka, urodzonego (born - Past Participle) w 1890 i będącego (going - Present Participle) ciągle na siłach,

has been revealed as the oldest living person ever recorded,
ujawniono (has been revealed - strona bierna Present Perfect) jako najstarszą żyjącą osobę, jaka kiedykolwiek została odnotowana (recorded - Past Participle),

it was reported today.
doniesiono (was reported - strona bierna Past Simple) o tym dzisiaj.

Carmelo Flores Laura turned 123 last month,
Carmelo Flores Laura skończył (turned - Past Simple) 123 lata miesiąc temu,

according to Bolivia's civil registry.
według boliwijskiego urzędu stanu cywilnego.

Yet the herder, from the mountain village of Frasquicia, 50 miles outside the capital La Paz, is still healthy,
Jednak pasterz z górskiej wioski Frasquicia, 50 mil poza stolicą La Paz, jest (is - Present Simple) wciąż zdrowy,

walks without a stick
chodzi (walks - Present Simple) bez laski

and doesn't wear glasses, according to reports.
i nie nosi (doesn't wear - Present Simple) okularów, według doniesień.

Mr Laura, who lost his wife ten years ago,
Pan Laura, który stracił (lost - Past Simple) swoją żonę dziesięć lat temu,

told Bolivia's Rede Uno TV station that he believes the secret to a long life
powiedział (told - Past Simple) boliwijskiej stacji telewizyjnej Rede Uno, że wierzy (believes - Present Simple), że tajemnica długiego życia

is taking daily long walks,
to (is - Present Simple) zażywanie (taking - Present Participle) codzienniedługich spacerów

and never eating pasta or sugar.
i nigdy niejedzenie (eating - Present Participle) makaronu czy cukru.

Instead, he said he has spent his life eating cananhua,
Zamiast tego, powiedział, że spędził (has spent - Present Perfect) swoje życie jedząc (eating - Present Participle) ziarna canihua,

a wild species of quinoa which is rich in protein and amino acid.
dzikiej odmiany komosy, która jest (is - Present Simple) bogata w białko i aminokwasy.

 

Tekst ten przełożony niefilologicznie, tj. bez niewolniczej wierności literze, wyglądałby w polskiej prasie np. tak:
 

123-latek z Boliwii najstarszym żyjącym człowiekiem na ziemi

Czy naprawdę jest on tym najstarszym? Jego dokumenty wskazują rok 1890 jako datę jego urodzin

Boliwijczyk urodzony w 1890 nadal czuje się krzepko i został określony przez lokalne media mianem najstarszego żyjącego człowieka na świecie.

Urząd stanu cywilnego w Boliwii informuje, iż Carmelo Flores Laura miesiąc temu skończył 123 lata. Mimo tak długiego wieku pasterz ten, pochodzący z górzystej wsi oddalonej od stolicy (La Paz) jakieś 50 mil, tryska zdrowiem, chodzi bez laski i nie potrzebuje okularów.

Carmelo Laura, udzielając wywiadu pewnej boliwijskiej telewizji, powiedział, że uważa on, że tajemnica długiego życia leży w długich spacerach oraz niejedzeniu makaronu i cukru.

Swoje życie spędził na spożywaniu ziaren canihua, dzikiej odmiany komosy, która bogata jest w składniki odżywcze.

 

Na poniższym filmiku można zobaczyć formę 123-latka:

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież