Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

Nadwaga niemowląt - problem matek i lekarzy

Portal DailyMail informuje o wzroście narodzin niemowląt, które przychodzą na świat z nadwagą. Lekarze apelują do ciężarnych, aby te dbały o swoje zdrowie oraz by stosowały prawidłowo zbilansowaną dietę, która ma znaczny wpływ na kształtowanie się płodu. Temat związany ze zdrowym odżywianiem oraz dietą jest ciągle trendy, zatem zapoznajmy się z angielskim słownictwem oraz dokonajmy analizy gramatycznej kilku fragmentów tego artykułu.

Zagadnienia gramatyczne:

Present Simple, Past Participle, Past Simple, Present Perfect, strona bierna Present Simple, Present Continuous

Najważniejsze słowa i zwroty:

a rise - wzrost
an overweight - nadwaga
a newborn - noworodek
to worry for sb - martwić się o kogoś
to grow - wzrastać, rosnąć
jaw-dropping - zaskakujący (dosł. sprawiający, że szczęka opada)
a weight - waga, ciężar
to tip the scales - przeważyć szalę
to be on the rise - wzrastać, podnosić się
an instance - przykład, przypadek
obese - otyły
an increasing prevalence - rosnące występowanie
diabetes - cukrzyca
a contributing factor to sth - czynnik przyczyniający się do czegoś

 

Przyjrzyjmy się wybranym fragmentom artykułu z DailyMail:

 

Rise of the overweight newborn: Doctors worry for mothers' health as number of large babies grows nearly 25%

It seems nearly every week a newborn makes headlines for its jaw-dropping weight - from the 13lbs, 12oz girl born in Pennsylvania in July, to the British boy delivered in March who tipped the scales at 15lbs, 7oz.

And according to a recent study published in medical journal The Lancet, the number of overweight newborns is indeed on the rise, a fact that has both mothers and doctors worried.

The study found that developed countries have seen a 15 to 25per cent increase in babies weighing over 8lbs, 13oz - the weight at which a newborn is considered 'oversized' - in the past two to three decades.

Even more shockingly, the number of instances of Big Baby Syndrome - also known as macrosomia - is growing in developing countries like Algeria and China as well.

In Algeria, where 30per cent of mothers are obese, the number of oversized newborns has seen a 15per cent increase.

Researchers theorized that the increasing prevalence of diabetes and obesity in women is a contributing factor in the growing number of oversized newborns.

 

 

Spróbujmy teraz przełożyć to na język polski:

Rise of the overweight newborn:
Wzrost nadwagi noworodków (dosł. noworodka)

Doctors worry for mothers' health
Lekarze martwią się o (worry for - Present Simple) zdrowie matek,

as number of large babies grows nearly 25%
ponieważ liczba dużych dzieci wzrasta (grows - Present Simple) blisko o 25%

It seems nearly every week a newborn makes headlines for its jaw-dropping weight -
Wygląda na to (seems - Present Simple), że prawie co tydzień jakiś noworodek opisywany jest w mediach (dosł. czyni tytuły; makes - Present Simple) ze względu na swoją szokującą (dosł. opadająca szczęka) wagę -

from the 13lbs, 12oz girl born in Pennsylvania in July, to the British boy delivered in March
od dziewczynki o wadze 13 funtów i 12 uncji [ok. 6,2kg) urodzonej (born - Past Participle) w Pennsylwanii w lipcu do brytyjskiego chłopca urodzonego (delivered - Past Participle) w marcu,

who tipped the scales at 15lbs, 7oz.
który przechylił (tipped - Past Simple) szalę przy 15 funtach 7 uncjach [ok. 7kg].

And according to a recent study published in medical journal The Lancet,
A według ostatniego badania, opublikowanego (published - Past Participle) w medycznym czasopiśmie The Lancet,

the number of overweight newborns is indeed on the rise,
liczba noworodków z nadwagą naprawdę rośnie (is on the rise - Present Simple),

a fact that has both mothers and doctors worried.
fakt, który zmartwił (has worried - Present Perfect) zarówno matki, jak i lekarzy.

The study found that developed countries have seen a 15 to 25per cent increase in babies weighing over 8lbs, 13oz -
To badanie odkryło, że kraje rozwinięte widzą (have seen - Present Perfect) 15-20 procentowy wzrost u dzieci ważących (weighing - Present Participle) ponad 8 funtów 13 uncji [ok. 4kg] -

the weight at which a newborn is considered 'oversized' - in the past two to three decades.
(czyli o) wadze, przy której noworodek uważany jest (is considered - strona bierna Present Simple) za 'nadwymiarowy' - w minionych 2-3 dziesięcioleciach.

Even more shockingly,
Jeszcze bardziej szokująco,

the number of instances of Big Baby Syndrome - also known as macrosomia -
liczba przypadków syndromu dużego dziecka - także znanego (known - Past Participle) jako makrosomia -

is growing in developing countries like Algeria and China as well.
rośnie (is growing - Present Continuous) także w krajach rozwijających się jak Algieria oraz Chiny.

In Algeria, where 30per cent of mothers are obese,
W Algierii, gdzie 30% matek jest (dosł. są; are - Present Simple) otyłych,

the number of oversized newborns has seen a 15per cent increase.
liczba nadwymiarowych noworodków widzi (has seen - Present Perfect) 15% wzrost.

Researchers theorized that
Naukowcy teoretyzowali (theorized - Past Simple), że

the increasing prevalence of diabetes and obesity in women
rosnące występowanie cukrzycy i otyłości u kobiet

is a contributing factor in the growing number of oversized newborns.
jest (is - Present Simple) czynnikiem przyczyniającym się we wzroście liczby nadwymiarowych noworodków.

 

Tekst ten przełożony niefilologicznie, tj. bez niewolniczej wierności literze, wyglądałby w polskiej prasie np. tak:
 

Nadwaga niemowląt - problem matek i lekarzy

Zaskakujące dane prezentuje na swoich łamach medyczny magazyn Lancet, informując o 25% wzroście noworodków z nadwagą.

Prawie co tydzień dowiadujemy się z mediów o narodzinach jakiegoś malucha, którego waga przekracza sporo ponad 4kg. W lipcu czytaliśmy o dziewczynce urodzonej w Pennsylwanii, której waga wynosiła 6,2kg, natomiast w marcu na Wyspach urodził się chłopiec o wadze 7kg.

Lancet informuje, że liczba ta - zamiast maleć - rośnie. Badania ukazują, że kraje rozwinięte mają 15-20% wzrost noworodków z nadwagą (powyżej 4kg) na przełomie ostatnich 30 lat. Na dodatek w krajach rozwijających się, jak Chiny czy Algieria, gdzie 30% matek jest otyłych wzrost ten wynosi 15%.

Naukowcy uważają, że czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu liczby narodzin dzieci z nadwagą jest cukrzyca i otyłość u ciężarnych.

 

Poniższy filmik mówi o zagrożeniach dla otyłych kobiet w ciąży

 

.


Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież