Angielski.WaszaNauka.pl

Nauka, gramatyka, pomoc i korepetycje

PRESENT PERFECT - PYTANIA O PODMIOT

 

Wstęp
W języku angielskim pytania mogą dotyczyć podmiotu (tzw. pytania o podmiot; ang. subject questions) lub dopełnienia (pytania szczegółowe; ang. object questions). Spójrzmy na poniższe przykłady.

Pytania szczegółowe (o dopełnienie)
W pytaniach szczegółowych występuje (w zależności od tego, jaki czas analizujemy) czasownik posiłkowy (do) w odpowiedniej formie, co w poniższych przykładach zostało podkreślone.

You see Mark. Whom do you see?
Ty widzisz Marka. Kogo widzisz?

She calls her mum every Sunday. Whom does she call every Sunday?
Ona dzwoni do swojej mamy w każdą niedzielę. Do kogo ona dzwoni w każdą niedzielę?

She calls her mum every Sunday. When does she call her mum?
Ona dzwoni do swojej mamy w każdą niedzielę. Kiedy ona dzwoni do swojej mamy?

He sings a song. What does he sing?
On śpiewa piosenkę. Co on śpiewa?

Sarah lives in Warsaw. Where does she live?
Sara mieszka w Warszawie. Gdzie ona mieszka?

Pytania o podmiot
W pytaniach o podmiot nie pojawia się czasownik posiłkowy (do).

You see Mark. Who sees Mark?
Ty widzisz Marka. Kto widzi Marka?

He sings a song. Who sings a song?
On śpiewa piosenkę. Kto śpiewa piosenkę?

Sarah lives in Warsaw. Who lives in Warsaw?
Sara mieszka w Warszawie. Kto mieszka w Warszawie?

The snow is white. What is white?
Śnieg jest biały. Co jest białe?

 

Present Perfect - pytania o podmiot

 

Pytania o podmiot w czasie Present Perfect tworzymy poprzez podstawienie jednego z angielskich słów pytających (who, what, which lub whose) na miejsce podmiotu, a związek to have + Past Participle w tym zdaniu przekształcamy na formę 3 os. l.poj., np.:

I have read the book. Who has read the book?
Ja przeczytałem tę książkę. Kto przeczytał tę książkę?

He has wrote the letter. Who has wrote the letter?
On napisał list. Kto napisał list?

The train has just left. What has just left?
Pociąg właśnie odjechał. Co właśnie odjechało?

My dad has gone. Who has gone?
Mój ojciec odszedł. Kto odszedł?

 

Powrót do głównego menu - Present Perfect.

 

Jeżeli uznasz te informacje, jakie przeczytałeś, za wartościowe, podziel się nimi ze swoimi znajomymi.

.


Dodaj komentarz

PAMIĘTAJ, ŻE W INTERNECIE NIE JESTEŚ ANONIMOWY!

PISZ Z GŁOWĄ SWOJE KOMENTARZE, BO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE SŁOWA!

Kod antyspamowy
Odśwież